Terapeutyczno-IntegracyjnyPunkt Przedszkolny
Lawendowy Król

Lawendowy Król

Kim jesteśmy?

Przedszkole powstało przy pomocy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Doświadczenie i przebyta droga, czasem dość trudna spowodowała że powstało to wspaniałe miejsce. Docelowo ważne od początku było by każde dziecko trafiło po zakończonej edukacji przedszkolnej do szkoły podstawowej z wykwalifikowanym terapeutą który zna jego potrzeby. Czas to w życiu dziecka niepełnosprawnego to bardzo duży wróg , tylko szybka i trafna diagnoza daje szansę na wyrównywanie deficytów. Ogromną wskazówką było aby rodzic, uczestniczył aktywnie w edukacji, daje to szansę kontynuować wskazania do terapii w domu. Szkolenia rodzica, aktywizacja oraz pomoc prawna jest wpisana w program przedszkolny. Aktywny rozwój dziecka niepełnosprawnego jest ogromnie ważny, indywidualny program terapeutyczny musi być bardzo dokładnie sporządzony. Terapeuta powinien być nadzorowany przez niezależnego SUPERWIZORA.
Członkowie Zarządu Przedszkola: Marcin Krawczuk i Przemysław Król

Jak powstaliśmy?

Naszym marzeniem było stworzenie właściwego miejsca dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami. Miejsca pełnego akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój. Każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola traktowane jest indywidualnie, tak aby czuło się u nas akceptowane i wyjątkowe.

Jak działamy?

W ramach prowadzonej terapii rozwijamy umiejętności komunikacyjne i mowę w oparciu o program PECS lub inne metody AAC… Kładziemy również nacisk na samodzielność. Poza tym w naszym przedszkolu wspieramy rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka, co pozwala nam zadbać o pełny rozwój podopiecznych.
Ważne dla nas jest, aby pracować z całą rodziną naszego podopiecznego, dlatego oferujemy cykle spotkań i szkoleń dla rodziców, ustalamy wspólne cele terapii, pozostajemy w ciągłym kontakcie, traktując rodzica jako podstawowe źródło informacji o dziecku, jednocześnie dbając o jego edukację w tematyce autyzmu. Dzięki temu mamy pewność, że prowadzona terapia jest kontynuowana w środowisku domowym.

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojego dziecka

Profesjonalna kadra, szeroki wybór specjalistów terapii, kompleksowe wsparcie dla rodziców.