Terapeutyczno-IntegracyjnyPunkt Przedszkolny
Lawendowy Król

Lawendowy Król

Kim jesteśmy?

Przedszkole powstało przy pomocy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Doświadczenie i przebyta droga, czasem dość trudna spowodowała że powstało to wspaniałe miejsce. Docelowo ważne od początku było by każde dziecko trafiło po zakończonej edukacji przedszkolnej do szkoły podstawowej z wykwalifikowanym terapeutą który zna jego potrzeby. Czas to w życiu dziecka niepełnosprawnego to bardzo duży wróg , tylko szybka i trafna diagnoza daje szansę na wyrównywanie deficytów. Ogromną wskazówką było aby rodzic, uczestniczył aktywnie w edukacji, daje to szansę kontynuować wskazania do terapii w domu. Szkolenia rodzica, aktywizacja oraz pomoc prawna jest wpisana w program przedszkolny. Aktywny rozwój dziecka niepełnosprawnego jest ogromnie ważny, indywidualny program terapeutyczny musi być bardzo dokładnie sporządzony. Terapeuta powinien być nadzorowany przez niezależnego SUPERWIZORA.

Jak powstaliśmy?

Naszym marzeniem było stworzenie właściwego miejsca dla dzieci z wyjątkowymi potrzebami. Miejsca pełnego akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój. Każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola traktowane jest indywidualnie, tak aby czuło się u nas akceptowane i wyjątkowe.

Jak działamy?

W ramach prowadzonej terapii rozwijamy umiejętności komunikacyjne i mowę w oparciu o program PECS lub inne metody AAC… Kładziemy również nacisk na samodzielność. Poza tym w naszym przedszkolu wspieramy rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka, co pozwala nam zadbać o pełny rozwój podopiecznych.
Ważne dla nas jest, aby pracować z całą rodziną naszego podopiecznego, dlatego oferujemy cykle spotkań i szkoleń dla rodziców, ustalamy wspólne cele terapii, pozostajemy w ciągłym kontakcie, traktując rodzica jako podstawowe źródło informacji o dziecku, jednocześnie dbając o jego edukację w tematyce autyzmu. Dzięki temu mamy pewność, że prowadzona terapia jest kontynuowana w środowisku domowym.

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojego dziecka

Profesjonalna kadra, szeroki wybór specjalistów terapii, kompleksowe wsparcie dla rodziców.