Nasze zajęcia

Lawendowy Król

Zajęcia, w zależności od harmonogramu, realizowane są w pełnym wymiarze godzin, ale dodatkowo nasi terapeuci, w trakcie trwania zajęć grupowych, wplatają elementy terapeutyczne pochodzące z różnych dziedzin (np. integracji sensorycznej czy logopedii).

W Punkcie Przedszkolnym „Lawendowy Król ” oferujemy naszym dzieciom szeroki wachlarz zajęć, tak, aby zapewnić im możliwość harmonijnego rozwoju. Głównym naszym założeniem jest dostarczenie im odpowiedniej stymulacji, dbanie o ich prawidłowy rozwój poznawczy i emocjonalny. Duży nacisk kładziemy na umiejętności społeczne oraz samodzielność, ponieważ uważamy to za podstawę pracy z każdym dzieckiem.

W przedszkolu realizujemy między innymi zajęcia z zakresu:

Terapii psychologiczno-pedagogicznej

Logopedii

Ruchu Rozwijajacego W. Sherborn

Treningu umiejętności społecznych

Integracji sensorycznej

Terapii ręki

Terapii Biofeedback

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla Twojego dziecka

Profesjonalna kadra, szeroki wybór specjalistów terapii, kompleksowe wsparcie dla rodziców.