Szukasz dla swojego dziecka wspaniałego przedszkola?

JUŻ ZNALAZŁEŚ 🙂

Znajdujemy się w Pruszczu Gdańskim

Terapeutyczno-Integracyjny Punkt Przedszkolny

Lawendowy Król

Gdy śmieje się dziecko
          śmieje się cały świat

Janusz Korczak

Kim jesteśmy?

Mamy swoją Szkołę, Przedszkole i nadzór własnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Król.
Nasze przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z:

– autyzmem

– zespołem aspergera

– mutyzmem

– dla dzieci zdrowych które wymagają pomocy specjalisty

Nasze przedszkolaki i ich rodziny objęte są najlepsza opieką.

Rodzice przechodzą u nas szereg szkoleń mających na celu dalsza kontynuację terapii w domu

Prowadzimy nabór od września -> mamy kilka miejsc w ramach realizowanego projektu 

Ruszamy z możliwością zapisów online 🙂 

Lawendowy Król Zaprasza

Profesjonalne rozwiązania dla rozwoju Twojego dziecka

Nauczanie

Pedagog
Logopeda
Psycholog
Oligofrenopedagog
Neurologopeda
Przygotowanie szkolne
Kontynuacja terapii w szkole podstawowej

Terapia

Dogoterapia, Hipoterapia, Felinoterapia, Terapia ręki, Integracja sensoryczna, Rehabilitacja, Zajęcia terapii indywidualnej, Gimnastyka korekcyjna, ...

Wsparcie

Szkolenia dla rodziców, porady i bezpośrednie wsparcie, psycholog,

Tylko u Nas

Domowa atmosfera, dostępność innowacji, kontynuacja terapii w naszej szkole podstawowej, wycieczki i turnusy, trening umiejętności społecznych....

O Nas

Jesteśmy pierwszym darmowym przedszkolem terapeutycznym dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi objętymi zajęciami terapetycznymi. Zapewniamy profesjonalną kadrę, nadzór zewnętrzny oraz szeroki zakres zajęć terapeutycznych.

Jaki będzie nasz absolwent?

Profesjonalnie przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, pełna gotowość szkolna.

Zainteresowany nauką i poznawaniem otaczającej rzeczywistości, prawidłowo rozwinięte procesy poznawcze.

Odpowiedzialny.

Wrażliwy estetycznie, kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną.

Kreatywny.

Prawidłowo nawiązuje relacje rówieśnicze.

Samodzielny.

Posiada patriotyczną postawę.

Posiada umiejętności rozumienia, słuchania, mówienia, logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych.

Opanowało zwinność i sprawność ruchową.

Docenia postawy proekologiczne.

Stosuje się do poznanych zasad i praw.

Zna podstawowe powinności moralne.

Zna podstawowe wiadomości z zakresu etykiety zachowania.

Rozwinięte zdolności twórcze i indywidualne zainteresowania.

Wprowadzony w świat wartości.

Wzmocnione poczucie własnej wartości, ufa w swoje możliwości.

Odpowiedzialne za podejmowane działania.

Gotowe do podejmowania nowych wyzwań.

Posiada diagnozę gotowości szkolnej.

Masz pytania? Zadzwoń +48 000 000 000

Co robisz | Twoje hasło

Kontakt

KLAUZULE RODO

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych Edukacyjna Wyspa Małego Króla (link)

SZANOWNI PAŃSTWO,

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwane również w skrócie: RODO) poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, w których opisaliśmy m.in. w jakich celach przetwarzamy dane osobowe różnych kategorii osób, jak długo przechowujemy te dane i jakie są prawa osób, których dane przetwarzamy.

  1. Klauzula informacyjna Pracownicy dotyczy aktualnych i byłych pracowników naszej firmy.
  2. Klauzula informacyjna Kandydaci dotyczy osób, które ubiegają się o zatrudnienie lub o odbycie praktyki/stażu w naszej firmie.
  3. Klauzula informacyjna Praktykanci/Stażyści  dotyczy osób, które odbywają lub odbyły staż/praktykę w naszej firmie.
  4. Klauzula informacyjna Partnerzy  dotyczy osób fizycznych, które są naszymi partnerami biznesowymi (np. dostawcy towarów i usług, ich pracownicy), osób które z nami współpracują, a także innych osób zainteresowanych nawiązaniem szeroko rozumianej współpracy z naszą firmą na różnych polach działalności.
  5. Klauzula informacyjna – Klienci oraz potencjalni klienci dotyczy osób, które są naszymi Klientami lub potencjalnymi Klientami.

Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem naszego Serwisu uregulowane zostały w Polityce prywatności.

Ochrona danych osobowych 


Klauzula informacyjna obowiązująca od dnia 25 maja 2018r.

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych  jest Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punk Przedszkolny „ Lawendowy Król” sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Cyprysowa 7/1, 83-000 Pruszcz Gdański  reprezentowana przez Dyrektora  (dalej „Administrator”.) Kontakt do Administratora: tel.730365000

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przez odpowiednie przepisy prawa

5. Administrator może przekazać dane odbiorcom  wyłącznie w granicach i na podstawie przepisów prawa celem wypełnienia nałożonych zadań i obowiązków:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora

6. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Każda osoba której dane są przetwarzane przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.